• คณะกรรมการนักเรียน

 • 1. ด.ญ.ชลธิชา  ปัญญาภรณี           ประธานนักเรียน


  2. ด.ญ. พรรณวรษา  สีเงิน               รองประธาน       

   
  3. ด.ญ. นราภัทร  บุญฉ่ำ


  4. ด.ญ.สุภั่ทรชา  ขานกระโทก


  5. ด.ช.อภิสิทธิ์  มีชัย


  6. ด.ช. ทศพล  สนเนียม


  7. ด.ช.โชติพัฒน์  พูนเกษม


  8. ด.ช. เจษฎา  ราวพิมาย


  9. ด.ช.วิชยา  เสนะวรรณ


  10. ด.ช.ศุภกิตติ์  หวือพิมาย


  11. ด.ญ.ศรัญญา  เยี่ยงเสือ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-28 12:39:53 น.

โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4448-2926 อีเมล์: banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: gumjay pat โทรศัพท์: 044482926 อีเมล์: bc2466@bc.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]