• คณะกรรมการนักเรียน

 • 1. เด็กหญิง ปรีมมาคา โคตรศรีเมือง           ประธานนักเรียน


  2. เด็กหญิง ธมลวรรณ หวือพิมาย              รองประธาน       

   
  3. เด็กหญิง ศศิธร เสกศรี


  4. เด็กหญิง ธารใส จุติตรี


  5. เด็กหญิง สรณ์สิริ อุ้มฉิมพลี


  6. เด็กหญิง อรจิรา ขวัญกลาง


  7. เด็กหญิงอาทิพย์รดา เลากลาง


  8. เด็กหญิง วริศรา สังสูงเนิน


  9. เด็กหญิง สุพัฒตรา เผื่อนพุก


  10. เด็กหญิง ณิฏฐา เจนการ


  11. เด็กหญิง ณิชารีย์ ร่วมทรัพย์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-07 11:55:00 น.

โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4448-2926 อีเมล์: banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: gumjay pat โทรศัพท์: 044482926 อีเมล์: bc2466@bc.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]