• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • รู้หน้าที่  มีความเป็นเลิศด้านกีฬา  ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม  ชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  บุคลากรมีคุณภาพยิ่ง  สิ่งแวดล้อมดี มีวิถีพอเพียง

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน " รักสะอาด บรรยากาศดี "

  คติธรรมของโรงเรียน 
  " ธมฺ ม จารี สุขํ เสติ "
  ธัมมะจารีสุขังเสติ

  ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-07 11:55:00 น.

โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4448-2926 อีเมล์: banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: gumjay pat โทรศัพท์: 044482926 อีเมล์: bc2466@bc.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]