โรงเรียนโค้งยางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            ประวัติโรงเรียนโค้งยางวิทยา (ชื่อเดิม บ้านโค้งยาง) โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2461 โดยพระครูพระบรูคามบริรักษ์ ได้สร้างจากศาลาวัดมะรุมขึ้นพร้อมด้วยราษฎรให้ใช้เป็นสถานที่ให้การศึกษาโรงเรียนได้รับงบประมาณ 150,000 บาท

           ปี 2467 เปิดสอนชั้น ป.1 - ป.3  ปี 2470 เปิดสอนชั้น ป.5  และปี 2477 เปิดสอนชั้น ป.6 สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ เตี้ย ขนาด 5 ห้องเรียน สร้างเสร็จ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทำพิธีเปิด 17 ตุลาคม พ.ศ. 2511

          วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2512 อนุญาตให้เปิดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในสมัยนายอำเภอจรวย  ยิ่งสวัสดิ์ ได้อนุญาตให้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง ขนาด 4 ห้อง เรียน ป.1 ฉ. เตี้ย

         เมื่อวันที่ 5 ธันวคม พ.ศ. 2513  สร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียนใต้ถุนสูงแบบ ป.1ฉ สูง สร้างเสร็จเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ.2522

         วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 อนุญาตให้เปิดสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

         วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2540 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,700,000 บาท

         วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2540 ได้รับงบพัฒนาจังหวัดจาก ส.ส. สุวัจน์  ลิปตพัลลพ  จำนวน  120,000 บาท สร้างรั้วคอนกรีตสูง 1.80 เมตร ยาว 200 เมตร

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

โรงเรียนโค้งยางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 0867267820 อีเมล์: kongyangwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์สกุล โทรศัพท์: 0922282837 อีเมล์: nampeung.nm@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]