โรงเรียนโค้งยางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1.เด็กหญิงกัญญารัตน์       ประธานนักเรียน

  2.เด็กชายศักดิ์นรินทร์   คลองกลาง     รองประธาน คนที่ 1

  3.เด็กหญิงทัศวรรณ   ถ้ำพุดซา            รองประธานคนที่ 2

  4.นางสาวดาหวัน   เปล่งสันเทียะ          ฝ่ายปฏิคม

  5.นายสิทธิพงษ์    อาภาศิลป์               ฝ่ายสถานที่

  6.นางสาวชนิดา  โปสูงเนิน                  ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

  7.นางสาวลดา    ภักดี                          ฝ่ายเอกสาร

  8.เด็กหญิงเพชรงาม   กบสูงเนิน           ฝ่ายบุคคล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

โรงเรียนโค้งยางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 0867267820 อีเมล์: kongyangwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์สกุล โทรศัพท์: 0922282837 อีเมล์: nampeung.nm@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]