โรงเรียนโนนค่าวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นางพรรณี  เสรีอัจฉริยะกุล  ตำแหน่ง  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายคนอง   สาคร                  ตำแหน่ง  ผู้แทนผู้ปกครอง

  3.  นางสมหวัง  นูขุนทด        ตำแหน่ง   ผู้แทนครู

  4.  นายธงชัย    สุวรรณ์              ตำแหน่ง  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. ร้อยตำรวจตรีสมคิด  ถีสูงเนิน ตำแหน่ง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  นายชำนาญ  ไม้สูงเนิน         ตำแหน่ง  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  พระมานพ   ปรกฺกิโม              ตำแหน่ง  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8. นายเลื่อนศักดิ์  พุทธรักษา      ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นายธรรมนูญ  ชัยศัตรา            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกรรมาการและเลขานุการ

  10.นางสาวสำรวย  ฉันทะปรีดา   ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา

  11. นายประสิทธิ์  บูรัมย์               ตำแหน่ง   ที่ปรึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

โรงเรียนโนนค่าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: nonkawittayaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษา จวนสูงเนิน โทรศัพท์: 0810682500 อีเมล์: bigeye5661@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]