• ประวัติโรงเรียน
 •  
   
  ประวัติโรงเรียน
   
   
   
   

  ประวัติ /ภูมิหลัง

   

           โรงเรียนเสิงสาง เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ประเภทสหศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับช่วงชั้นที่ 3 ถึงช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บ้าน 
  บัวหลวง
   หมู่ที่ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนอยู่ห่างจาก
  ที่ว่าการอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 90 กิโลเมตร

            เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2524 ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 97 คนโดยมีนายวิเชียร  เจริญครบุรี เป็นครูใหญ่ในครั้งแรกได้อาศัยที่ว่าการอำเภอเสิงสางหลังเก่าเป็นที่เรียน ต่อมาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2524 ได้ย้ายมาในที่ดินปัจจุบัน โดยทางอำเภอจัดไว้ให้ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 113 ไร่ 
  2 งาน 16 ตารางวา ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นายวิลาศ  ดวงเงิน

   

   

    อักษรย่อของโรงเรียน

   

                ส.ส.

   

     สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

   

             ดอกบัวหลวง

   

    เรียนสีประจำโรงเรียน 

          

    เขียว – ขาว

   

     สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามสดชื่น

     สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง

     เขียว – ขาว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าอย่างถูกต้อง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:47:39 น.

โรงเรียนเสิงสาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044447127 อีเมล์: kedsuma@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: พุฒิพงษ์ แทนวัน โทรศัพท์: 0987813764 อีเมล์: 0987813764 Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]