• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  
   
  วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
   

   

   

  อัตลักษณ์  :  ลูกเสิงสาง รักษ์สิ่งแวดล้อม

  เอกลักษณ์ : เป็นเลิศศิลปะ  พัฒนาสู่สากล

   

   

  วิสัยทัศน์โรงเรียนเสิงสาง
   

   " ภายในปี 2558  โรงเรียนเสิงสางจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่มาตรฐานสากลแบบมีส่วนร่วม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชดำริ "

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:47:39 น.

โรงเรียนเสิงสาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044447127 อีเมล์: kedsuma@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: พุฒิพงษ์ แทนวัน โทรศัพท์: 0987813764 อีเมล์: 0987813764 Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]