• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาปีพุทธศักราช 2560 - 2565  โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
             
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล เบอร์โทร ตำแหน่ง  
  1 นายสาบู ดารา 0895804840 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการฯ
  2 นางธมลพรรณ แก้วขาว 044965404 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  3 นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ 0819772988 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  4 นางลำพู ระแวงสูงเนิน 0801535914 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  5 นางศรีจันทร์ เพชรจะโป๊ะ 0810731590 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  6 นางเกศรินทร์ นันทพิสิฐ 044471927 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  7 นางฐัชภรณ์ อภัยบุรี 0843877710 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  8 นายทองใบ แสนสี 0812826980 ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  9 นางคมเนตร ปนสันเทียะ 0981033869 ผู้แทนครู กรรมการ
  10 นายศศิธร อรุโณ 0876486225 ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  11 นางมะลิวัลย์ สมพร 0857629045 ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  12 นายทนง บุญประกอบ 0819771510 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  13 พระธงชัย อภิญาโน   ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
  14 พระไพศาล ธีระปัณโย 0801551146 ผู้แทนพระภิกษุ(วัดป่า) กรรมการ
  15 นายปรีชา เพียรกลาง 0850150595 ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 16:11:39 น.

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044965448 อีเมล์: npss@mattayom31.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Kanokwan Harachai โทรศัพท์: 0871450803 อีเมล์: kanokwan@npss.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]