• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 16:11:39 น.

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044965448 อีเมล์: npss@mattayom31.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Kanokwan Harachai โทรศัพท์: 0871450803 อีเมล์: kanokwan@npss.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]