• ตรวจสอบผลการเรียน
 • Sensiri News
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา       ประธานกรรมการ

  2. นายถนอม  ชัยพรรณ           ผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพร    ผู้แทนครู

  4. นายลิน  ชานรัมย์                ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายบุญส่ง  อุไรมาลย์          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6. นายชัยวัฒน์  เขียมศิริรัตน์    ผู้แทนศิษย์เก่า

  7. นายวัชรินทร์  อุตมะ             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

  8. นางวิลัยพรรณ  จันคามิ        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

  9. นายถาวร  พานิช                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

  10. นายไพรัตน์  คุดรัมย์          ผู้ทรงคุณวุฒิ

  11.นายชัยเดช  ศิริรุ่งวนิช         ผู้ทรงคุณวุฒิ

  12. นายต้อย  พรมวิจิตร           ผู้ทรงคุณวุฒิ

  13. นายชาติชาย  สลุบพล       ผู้ทรงคุณวุฒิ

  14. นางศรีสุดา  สุดตา             ผู้ทรงคุณวุฒิ

  15. นางจวงจันทน์  อาจจุฬา     ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-18 13:33:06 น.

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-612050 อีเมล์: kruwaeo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แวววลี สิริวรจรรยาดี โทรศัพท์: 0881029055 อีเมล์: kruwaeo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]