• ตรวจสอบผลการเรียน
 • Sensiri News
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์(Vision)

  เสนศิริอนุสรณ์โรงเรียนดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน  ผู้เรียนดีมีคุณธรรม  นำความรู้สู่ชมชน  บนความพอเพียง  ของวิถีไทยในสังคมโลก

  ปรัชญา  (philosophy)

  สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี  "ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข"

  เอกลักษณ์

  วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  นำวิถีไทย  ใส่ใจชุมชน

  อัตลักษณ์

  ลูกเสนศิริ  จิตงดงาม  ประพฤติตามหลักธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-28 12:03:02 น.

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-612050 อีเมล์: sensiri2020@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แวววลี สิริวรจรรยาดี โทรศัพท์: - อีเมล์: sensiri2020@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]