โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •      โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 2  หมู่ที่ 3  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ในนามของคณะกรรมการอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นผู้ตั้งขึ้นสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในครั้งแรกนายทอง เหลาสา

  ผู้ใหญ่บ้านและราษฏรบ้านโกรกขี้หนูช่วยกันจัดทำ เนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ ครูใหญ่คนแรกคือ นายถวิล ศรีรังกรูเปิดทำการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1ถึงประถมศึกษาปีที่ 4

  และต่อ ๆ มาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนกระทั้งในปีพ.ศ.2545 ได้เปิดสอนระดับ 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  รวม 11 ห้องเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน

  คือ นายสมพงษ์ ทูนมาลา  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษและปัจจุบันนี้มีบุคลากรทั้งหมด  16  คน 

  ครูชาย  4 คน  ครูหญิง  12 คน  พนักงานบริการ  1 คน  มีนักเรียนทั้งหมด  154 คน  อยู่ในเขตบริการ  3  หมู่บ้านคือหมู่บ้านโกรกขี้หนู  หมู่ที่ 3   บ้านโกรกขี้หนูใหม่  หมู่ที่ 20

  และหมู่บ้านหนองม่วง  หมู่ที่ 8  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044182536 อีเมล์: khrok@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ชุติมา ว่องวัฒนากูล โทรศัพท์: 0624656926 อีเมล์: krokkheenoo2561@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]