โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

        โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา

    ปรัชญาโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

       ปัญฺญา  นรานํ  รตนํ    แปลว่า  ปัญญาเป็นรัตนะของเหล่านรชน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044182536 อีเมล์: khrok@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ชุติมา ว่องวัฒนากูล โทรศัพท์: 0624656926 อีเมล์: krokkheenoo2561@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]