โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2517 โดยมีนายพนม  มีชัย ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับราษฎรหมู่ 8 บ้านหนองไผ่น้อย         ตำบล อิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันสละทรัพย์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สร้างขึ้นโดยใช้ที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 15 ไร่ โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง 28,261 บาท ตามแบบ ป 1 ก  ขนาด 27 x 8 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน หลังคามุงสังกะสีโรงเรียนนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคของประชาชน  และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16พฤษภาคมพ.ศ. 2517 ทางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ให้นายปิยะ  เฮงขวัญ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และมีนายเจริญ ตันติชัยวรนุช  นางปัทมวรรณ  สิทธิโชติ  เป็นครูประจำชั้น

          โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 91 คนวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ทางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งย้ายนายปิยะ เฮงขวัญไปดำรงตำเเหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ให้นายเจริญ  ตันติชัยวรนุช รักษาการเเทนครูใหญ่

          วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2517 อำเภอได้ย้ายนายเจริญ  ตันติชัยวรนุช ไปดำรงตำแหน่งครูครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์และให้นายบุญธรรม มีชัย มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยาแทน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 22:49:58 น.

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: samakkeemeechai2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สยาม มะริดรัมย์ โทรศัพท์: 0852031497 อีเมล์: Siam.maridram@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]