โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายปิยราช   มาลาวงศรี                                                                                                                                                                                                   

  2. นางสุรัตน์   มังสา                                                                                                                                                                                                            

    3. นางรชยา  รชตานนท์                                                                                                                                                                                                      4. นางเบญจวรรณ  ความรัมย์                                                                                                                                                                                          

     5.  นายแสวง  แสงไส                                                                                                                                                                                                         

    6. นางสมใจ  เทศยะรัตน์                                                                                                                                                                                                     

  7. นางสงบ  พิมพา                                                                                                                                                                                                             

    8. นายแสวง  นามปัญญา                                                                                                                                                                                                   

  9. นายแสง  แก้วฉวี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 22:49:58 น.

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: samakkeemeechai2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สยาม มะริดรัมย์ โทรศัพท์: 0852031497 อีเมล์: Siam.maridram@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]