• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์  (VISION)

    เป็นโรงเรียนของชุมชน  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     


     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-20 11:13:09 น.

โรงเรียนบ้านนากลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630314 อีเมล์: bannaklangs@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มาลิ ไชยสิน โทรศัพท์: 0898039527 อีเมล์: bannaklangs@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]