โรงเรียนบ้านหนองตราด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายมนตรี งามพานิชกิจ   ประธานกรรมการ

  2.นางแสงจันทร์  แข็งขัน   ผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นางจุฬารัตน์  กายไธสง  ผู้แทนครู

  4. นางปราณี  แซมรัมย์  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.นายสุนทร สมโคกกรวด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.นายสมหวัง  พรมหงส์ ผู้แทนศิษย์เก่า

  7. นายสงัด แช่มรัมย์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8.นางบัว   ทองแซม   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน (กรรมการและเลขานุการ)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านหนองตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: Bannongtrad@buriram1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพยอม ศรีวัชรามาศ โทรศัพท์: 0885838712 อีเมล์: payom2517@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]