โรงเรียนบ้านหนองตราด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ญ กาญจนา กิ่งสีดา  ประธาน

  2. ด.ญกนกวรรณ นามอาสา รองประธาน

  3.ด.ญ พันพสา สมโคกกรวด กรรมการ

  4. ด.ญ ทิพาภรณ์  เงินยวด  กรรมการ

  5. ด.ญ อรจิรา  ศรีแก้ว   กรรมการ

  6. ด.ญ บุปผา แอมพิมาย กรรมการ

  7. ด.ช อภิชาติ โขงรัมย์  กรรมการ

  8. ด.ช พลกฤต แข็งขัน  กรรมการ

  9. ด.ญ เกษกนก แชมรัมย์ กรรมการ

  10. ด.ญ จิตตราพร เลื่อยลอยเลิศ กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านหนองตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: Bannongtrad@buriram1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพยอม ศรีวัชรามาศ โทรศัพท์: 0885838712 อีเมล์: payom2517@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]