โรงเรียนพระครูวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                โรงเรียนพระครูวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 12 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์ 31000   

  โทรศัพท์ 087-3777979    E-mail prakruvittaya@gmail.com  Website  https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260022  facebook : https://www.facebook.com/prakruvittayaschool/ ระยะทางห่างจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  ประมาณ  13  กิโลเมตร  ถนนสายบุรีรัมย์ – พุทไธสง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  มีเนื้อที่  19 ไร่  2 งาน  76  ตารางวา   เขตพื้นที่บริการ  5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านพระครู  หมู่ที่ 6 บ้านหนองกก   หมู่ที่ 6 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 บ้านแก่นเจริญ หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง

                  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนพระครูวิทยา ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2471 โดยพระยาพิทักษ์สมุทรเขต ข้าหลวงประจำจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะกรรมการอำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  มาจัดตั้งสถานที่เรียน  ครั้งนั้นเรียกว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลพระครู”  (วัดบ้านพระครู)  เพราะได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านพระครูเป็นสถานที่เรียน  

                 พ.ศ. 2485 ได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดบ้านพระครู มาก่อสร้างเป็นโรงเรียนเอกเทศ จนถึงปัจจุบัน โดยที่ดินมีผู้บริจาคให้ 19  ไร่  2  งาน  76  ตารางวา  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2495 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนี้เป็น  “โรงเรียนพระครูวิทยา”

                 เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4 นายศักดิ์  ชยานนท์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

                  พ.ศ.2511        เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.7

                 พ.ศ.2521        เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6

                 พ.ศ.2526        เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล 1 – ป.6

                 พ.ศ.2540        เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล 3 ขวบ – ป.6

                 พ.ศ.2541        เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล 1 – ป.6

                 พ.ศ.2546        เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 

   

                                                 ทำเนียบผู้บริหาร

  1.       นายภักดิ์  ชยานนท์                        ครูใหญ่

  2.       นายบุญมี  นารถสมบูรณ์                ครูใหญ่

  3.       นายพรหม  อาณาเขต                    ครูใหญ่

  4.       นายนารถ  สำเร็จ                            ครูใหญ่

  5.       นายบรรฬุ  วรรณศิริ                         ครูใหญ่

  6.       นายถวิล  ปาลกวงศ์  ณ  อยุธยา     ครูใหญ่

  7.       นายทองคำ  สามิบัติ                      ครูใหญ่

  8.       นายสนั่น  เรืองไพศาล                   ครูใหญ่

  9.       นายปิยะ  โกฎิไธสง                       ครูใหญ่

  10.   นายช่วง  แก้วอุไรสาร                      ครูใหญ่

  11.   นายสุทัศน์  รัตนสุข                          ครูใหญ่

  12.   นายชืน  ศุขไพบูลย                          ครูใหญ่

  13.   นายดี  ธรรมยโก                              ครูใหญ่

  14.   นายดาวเวียง  จันทร์เพ็ญมงคล        ครูใหญ่

  15.   นายดี  ธรรมยโก                               ครูใหญ่

  16.   นายถวิล  ศรีรังกูร                              ครูใหญ่

  17.   นายภุชงค์  ภัทรมูล                           ครูใหญ่

  18.   นายสุวิทย์  จันทวี                             ครูใหญ่

  19.   นายทา  มะลิงาม                              ครูใหญ่

  20.   นายศักดา  หาญประโคน                  ครูใหญ่

  21.   นายสัมพันธ์  ทัศนาวิวัฒน์               ผู้อำนวยการโรงเรียน

  22.   นายประสาร  เวียงใต้                        ผู้อำนวยการโรงเรียน

  23.    นายสุรศักดิ์    คติพงศ์ธาดา                 ผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-27 13:54:26 น.

โรงเรียนพระครูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 08-7377-7979 อีเมล์: prakruvittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชวัลกร หมื่นฤทธิ์ โทรศัพท์: 0872599393 อีเมล์: ticprakru@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]