โรงเรียนพระครูวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายสกุล  จริงไธสง      ประธานกรรมการ

  2.นายยอดชาย  เขียวรัมย์ ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ

  3.นางภคอร  ทูนมาลา       ผู้แทนครู              กรรมการ

  4.นายสาววิภา  ดินราบรัมย์ ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ

  5.นางเพ็ญศรี  เลิศพันธ์      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

  6.นายวรพล  วิชาเกวียน     ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ

  7.นายอนุชิต  ดีรมรัมย์        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่  กรรมการ

  8.นายสม  ดีรบรัมย์             ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ

  9.นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา             ผู้อำนวยการสถานศึกษา     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-27 13:54:26 น.

โรงเรียนพระครูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 08-7377-7979 อีเมล์: prakruvittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชวัลกร หมื่นฤทธิ์ โทรศัพท์: 0872599393 อีเมล์: ticprakru@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]