โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  1. ข้อมูลทั่วไป

  1. ที่ตั้ง  โรงเรียนบ้านพระครูน้อยตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2488  ที่บ้านพระครูน้อย  หมู่ที่ 1 ตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายยอด  อ่อนโอภาส  นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่  2  งาน  4  ตารางวา  เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีครู 2 คน  คือ  นายเปลี่ยน  ทองโนนใหญ่ เป็นครูใหญ่ และ นายเพชร  ชบา  เป็นครูน้อย  ปัจจุบันเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้บริหารโรงเรียน ชื่อ นายสมบัติ   ชอบธรรม

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            พ.ศ. 2489 ได้ย้ายอาคารเรียนจากทิศตะวันตก ถนนบุรีรัมย์ – พุทไธสง มาอยู่ทางทิศตะวันออก

            พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 20,000 บาท เงินภาษีบำรุงท้องที่ 7,000 บาท ชาวบ้านพระครูน้อย บ้านร่องหมากน้อย บ้านร่องหมากใหญ่ บริจาค 7,480 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,480 บาท นำมาปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. ขนาด 7 ´ 27 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน

            พ.ศ. 2513 คณะครูและชาวบ้านพระครูน้อย บ้านร่องหมากน้อย บ้านร่องหมากใหญ่ ได้ร่วมมือกันต่อเติมอาคารเรียนอีก 1 ห้อง กับอีก 1 มุข โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสภาตำบล 4,000 บาท ชาวบ้านร่วมกับบริจาค 8500 บาท

            พ.ศ. 2524 ได้อาคารชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 6 ´ 15 เมตร โดยขอความร่วมมือจากประชาชน ปัจจุบันปรับปรุงเป็นโรงอาหาร

            พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณ 250,000 บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์  1 หลัง ขนาดกว้าง 10 เมตร  ยาว 12  เมตร

            พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณ 35,000 บาท สร้างส้วมขั้น 1 หลัง   จำนวน 4 ห้อง

            พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณ  800,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/26 ขนาด 4 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณ 12,000 บาท ติดตั้งไฟฟ้า

            พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง 250,000 บาท จำนวน 4  ห้องเรียน

            พ.ศ. 2533 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ขุดบ่อเลี้ยงปลา เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท

            พ.ศ. 2545 ได้รับเงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและผ้าป่าจากศิษย์เก่ารวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105 / 29  เป็นเงินจำนวน  1,012,200  บาท  

  ชื่ออาคารพระครูวิกรมนวการ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ใช้เป็นห้องเรียนชั้นป. 4 – 6  

            พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสถานศึกษาได้มอบที่ดิน 12 ไร่ เป็นสนามกีฬาชุมชน ใช้งบประมาณจากทางราชการ  (SML)  เป็นเงิน 250,000 บาท

            พ.ศ. 2549 ปรับปรุงประตูเข้าโรงเรียนใหม่ โดยตกแต่งปูกระเบื้อง แกะสลักรูปตัวหนังสือนูนต่ำเป็นเงิน  14,000  บาท

            -  สร้างห้องน้ำใต้ถุนบันไดอาคารวิกรมนวการ  โดยงบบริจาคจากศิษย์เก่า พ.ต.อ.  บุญจันทร์   นวลสาย  เป็นเงิน  12,000  บาท

            พ.ศ.  2550  ปูกระเบื้องชั้นอนุบาลปีที่  1  และชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โดยงบบริจาค   เป็นเงินทั้งสิ้น  26,356  บาท

            - ก่อสร้างห้องน้ำชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ ชั้นอนุบาลปีที่  2  โดยงบบริจาค เป็นเงิน  44,700  บาท               

            พ.ศ.  2550  ปูกระเบื้องชั้นอนุบาลปีที่  1  และปูกระเบื้องชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โดยงบบริจาค  เป็นเงิน   26,356   บาท

            พ.ศ. 2553  ได้รับจัดสรรงบแปรญัตติของ ส.ส. ดนัย  นพสุวรรณวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อจัดทำถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 64  ตารามเมตร  จำนวนเงิน   60,000  บาท

            -  ได้รับจัดสรรงบซ่อมแซมตามโครงการภายใต้ไทยเข้มแข็ง  (SP 2) จัดสร้างฝ้าเพดานอาคารเรียน สปช. 105/29  (อาคารวิกรมนวการ) จำนวน  3  ห้องเรียน   เป็นเงิน   100,000  บาท  และเพิ่มเติมฝ้าเพดานอีก 1  ห้องเรียน  ด้วยเงินบริจาค  15,000  บาท

            -  น.ส. สุมาลี  ศรีตะวัน  ครูในโรงเรียน ได้บริจาคเงินปรับปรุงห้องเรียน โดยปูกระเบื้อง  พร้อมทาสีติดพัดลม  จำนวน   1  ห้องเรียน  สิ้นเงินประมาน  20,000  บาท

            พ.ศ. 2554   ได้รับบริจาคพระพุทธชินราชจำลอง จาก ร.ต.อ. จิรัสย์  - นางปุณณมา หมื่นสิน  และ นายยุทธพล  -  นางสาคร  กิจจันทึก  ขนาดหน้าตักกว้าง 80 เซนติเมตร  สูง  170  เซนติเมตร 

            พ.ศ. 2554 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบที่ดินโรงเรียนด้านฝั่งตะวันตกถนนจำนวน  2   ไร่  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทาเพื่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก  และสร้างลานกีฬาชุมชน

            พ.ศ. 2555 ได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนด้านทิศตะวันออก ด้วยงบประมาณบริจาคจากศิษย์เก่า พล ต.ต. บุญจันทร์   นวลสาย จำนวน ประมาณ 90 ตารางเมตร

   สิ้นเงิน  110,000 บาท 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นรารัตน์ เหล่าบ้านเหนือ โทรศัพท์: 0925326948 อีเมล์: nararat.kawe@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]