โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กหญิงศุภกานต์    สืบสิงห์              ประธานสภานักเรียน

  2. เด็กหญิงอรนริทร์   อินทร์ศร                 รองประธาน

  3. เด็กชายวรรณภูมิ  คะเรรัมย์                  กรรมการ

  4. เด็กชายศุภสิน   สากล                      กรรมการ

  5. เด็กหญิงลลินดา   งามดี        กรรมการ

  6. เด็กชายปกรณ์   แสนวันดี                  กรรมการ

  7. เด็กหญิงแพรวา   เฟื้องบุญ         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นรารัตน์ เหล่าบ้านเหนือ โทรศัพท์: 0925326948 อีเมล์: nararat.kawe@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]