โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสำรวย   สว่างอารมย์     ผู้ทรงคุณวุฒิ                  ประธาน           

  2. นางจินดา  พิมพา                ผู้แทนผู้ปกครอง               กรรมการ

  3. นายวัชรินทร์     น้อยวัฒนา   ผู้แทนครู                        กรรมการ

  4. นายสำราญ  เกตุหอม          ผู้แทนองค์กรชุมชน         กรรมการ

  5. นายประยูร  นามปัญญา       ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  6. นางบังอร   สมสาย             ผู้แทนศิษย์เก่า                 กรรมการ

  7. พระเสงี่ยม  โชติธมโม         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์        กรรมการ

  8. นายบุญเลิศ   ไกรแก้ว         ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ

  9. นายวิทยา    สุทธิ               ผู้อำนวยการสถานศึกษา    กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-14 11:00:04 น.

โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0868731029 อีเมล์: nongprue3101007@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจิราภรณ์ ปะระทัง โทรศัพท์: 0879669514 อีเมล์: jijiza25282528@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]