โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงสุธิมนต์       แก่นกลางดอน                   ประธานกรรมการ

  2. เด็กหญิงธัณญาลักษณ์   ทิรอดรัมย์                       กรรมการ                 8.  เด็กหญิงอิสราพร       พิศเพ็ง              กรรมการ

  3. เด็กหญิงศิริวิมล   หนองบัว                                   กรรมการ                 9.  เด็กชายสุริยันต์          จานเขื่อง           กรรมการ

  4.  เด็กหญิงศิรประภา    โสดก                                  กรรมการ                10. เด็กหญิงพรอุมา         ฉงอนรัมย์          กรรมการ/เลขานุการ

  5.   เด็กชายปัญญากร  อนันโท                                 กรรมการ

  6.  เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ลาดมี                                   กรรมการ

  7.  เด็กหญิงชนิศรา       เย็นรัมย์                                กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคมสัน ทวยมีฤทธิิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศิริลักษณ์ ทวยมีฤทธิ์

 • นางสาวนิภาพร ชะอ้อนรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,014
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: watbansamed@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางศิริลักษณ์ ทวยมีฤทธิ์ โทรศัพท์: 0910186847 อีเมล์: tum255259@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]