โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  ที่ตั้ง เลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  โทรศัพท์  ๐ ๔๔๖๑ ๓๓๓๕  

  e-Mail watpotong@buriram๑.go.th  Website http://school.obec.go.th/potong/  

  เปิดสอนระดับชั้น  ปฐมวัย  ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาตอนต้น  

  เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ ๑ บ้านตาเมก หมู่ที่ ๒ บ้านยาง หมู่ที่ ๓ บ้านยางบูรพา หมู่ที่ ๔ บ้านยางประจิม

  หมู่ที่ ๕ บ้านยาง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านยางทักษิณ  และหมู่ที่ ๑๘ บ้านยางโคกขาม

   

   

  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านยาง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๔ สิงหาคม  ๒๔๖๗    โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ทอง  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นสถานที่เรียน             มี นายเพชร  สุโข  เป็นครูใหญ่คนแรก

  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  ตามชื่อวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน

  และได้จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียน  เนื้อที่  ๑๖  ไร่เศษ  เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๐๓  และได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก ๒ ไร่ ๓ งาน  ๑๙ ตารางวา  รวมเป็นที่ดินทั้งสิ้น ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๑๙ ตารางวา ตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ ประมาณ  ๖  กิโลเมตร 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-613335 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อนุวัฒน์ สุภาพ โทรศัพท์: 0884784671 อีเมล์: kru.math.supharp@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]