โรงเรียนบ้านหนองโสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ชื่อ-นามสกุล : นายบุญลือ คะชุนรัมย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก :
  เบอร์โทร : 0833771978
  อีเมล์ :
  ชื่อ-นามสกุล : นายสายยุทธ แก้วอรสา
  ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16
  ตัวแทนจาก : ประชาชน
  เบอร์โทร : 0896263501
  อีเมล์ :
  ชื่อ-นามสกุล : นางกนกวลี จิตรรัมย์
  ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 19
  ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน
  เบอร์โทร : 0815790491
  อีเมล์ :
  ชื่อ-นามสกุล : นายชาญวิทย์ นาจำปา
  ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9
  ตัวแทนจาก : ประชาชน
  เบอร์โทร : 0892859152
  อีเมล์ :
  ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ บุราณสุข
  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
  ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านผักบุ้ง
  เบอร์โทร : 0897189583
  อีเมล์ :
  ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒ ชินรัมย์
  ตำแหน่ง : กำนันตำบลบ้านยาง
  ตัวแทนจาก :
  เบอร์โทร :
  อีเมล์ :
  ชื่อ-นามสกุล : นายยิ่ง ประโกสันตัง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ครู
  เบอร์โทร : 0877782211
  อีเมล์ : pragosuntung@gmail.com
  ชื่อ-นามสกุล : นายไตรรงค์ ชุมสาย
  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
  ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  เบอร์โทร :
  อีเมล์ : sano-buriram@hotmail.co.th
  ชื่อ-นามสกุล : นายสมหวัง
  ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านทุ่งสว่าง
  ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
  เบอร์โทร : 0843031302(ผช.นาคร)/0862515433
  อีเมล์ :
  ชื่อ-นามสกุล : พระมหาประเสริฐ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนฝ่ายสงฆ์
  เบอร์โทร :
  อีเมล์ :

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:08:28 น.

โรงเรียนบ้านหนองโสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-612855 อีเมล์: school.sano@mail.com
เว็บมาสเตอร์:: อิสราภรณ์ ธรรมยโกศิษฐ์ โทรศัพท์: 0992249965 อีเมล์: t_isra@yahoo.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]