โรงเรียนบ้านตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • —— พันธกิจ  (MISSION)

                     จัดประสบการณ์เรียนรู้ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  2546  และจัดการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  — เป้าประสงค์  (GOALS) 

  1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง และเสมอภาค

            2.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            3. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

            4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธนภัทร สิริวาส
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • จ.ส.ต.องอาจ สาระรัมย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวโฉมฉาย นะรีรัมย์

 • นางปภัสรินทร์ ศรีอุษณีย์กรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,908
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-666541 อีเมล์: Takoschool2477@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร ต้นหนองสวง โทรศัพท์: 0945104330 อีเมล์: altaoguitarlove@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]