โรงเรียนบ้านถาวร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านถาวรตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๐๕  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  

  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ใช้อาคารเรียนชั่วคราว ผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกคือ

  นายมานิตย์  กาละซิรัมย์ ต่อมาโรงเรียนได้รับงบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. ๑  ซ    จำนวน  ๑  หลัง 

  จากงบพัฒนาตำบลสวายจีก  เป็นเงิน  ๘๔,๐๐๐  บาท  สร้างแล้วเสร็จ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๑๘ 

  และต่อมาก็ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมดังนี้

            ๔   กรกฎาคม ๒๕๑๙  บ้านพักครู                                           จำนวน  ๑  หลัง

            ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕  อาคารเรียน  ป ๑ ฉ                             จำนาน  ๑  หลัง

            ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘  ส้วม ๖๐๑/๒๖                                    จำนวน  ๑  หลัง

            ๗   กันยายน ๒๕๒๘    อเนกประสงค์  ๒๐๒/๒๖                     จำนวน  ๑  หลัง

            ๓   กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒  ห้องสหกรณ์                                       จำนวน  ๑  หลัง

            ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖  ส้วม สปช ๖๐๑/๒๖                           จำนวน  ๑  หลัง

            ๑๙ สิงหาคม   ๒๕๔๗   ห้องสมุด                                          จำนวน  ๑  หลัง

            ๑๑  ตุลาคม   ๒๕๔๘   ห้องคอมพิวเตอร์                                จำนวน  ๑  หลัง

            ๒๕๕๔  อาคารเรียนอนุบาล                                                  จำนวน  ๑  หลัง

            ๒๕๕๕  ซ่อมแซมอาคาร ป.๑ ซ                                            จำนวน  ๑  หลัง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-08 15:01:36 น.

โรงเรียนบ้านถาวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-630446 อีเมล์: btwschool34@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาวิณี ศรีสง่า โทรศัพท์: 0813607667 อีเมล์: sri.patty@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]