โรงเรียนบ้านถาวร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

  โรงเรียนบ้านถาวร

   

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  นายสวัสดิ์  อุสารัมย์

  ประธานคณะกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายณัฐพล  อาจทวีกุล

  รองประธานฯ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  พระเนย

  กรรมการ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  นางเสวียด  เกรียรัมย์

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นางกรรณิการ์  กริดรัมย์

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  นางเพชร  กริดรัมย์

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  นายสาร  การเพียร

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นางอมรรัตน์  หาญประโคน

  กรรมการ

  ผู้แทนครู

  นายณธพงศ์  ผลแก้ว

  กรรมการและเลขานุการ

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:45:18 น.

โรงเรียนบ้านถาวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-630446 อีเมล์: btwschool34@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาวิณี ศรีสง่า โทรศัพท์: 0813607667 อีเมล์: sri.patty@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]