โรงเรียนบ้านถาวร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                 ภายในปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านถาวรเป็นโรงเรียนที่พัฒนาอัจฉริยภาพของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ                   

    มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐาน

    ของความเป็นไทย  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาซียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-08 15:01:36 น.

โรงเรียนบ้านถาวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-630446 อีเมล์: btwschool34@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาวิณี ศรีสง่า โทรศัพท์: 0813607667 อีเมล์: sri.patty@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]