โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  21  กันยายน  2477  ให้ชื่อว่าโรงเรียน

  บ้านสวากจีก(วัดบ้านสะแกซำ)  คณะกรรมการอำเภอเมืองเป็นผู้จัดตั้งโดย นายเหล่า  พันธ์ธรรมการ  นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นผู้ประกาศตั้ง  โดยใช้ศาลาการเปรียบวัดบ้านสะแกซำเป็นสถานที่เรียน  โรงเรียนดำรงด้วยเงินช่วยเหลือการประถมศึกษาประชาบาล โดยรัฐบาลอนุมัติเงินเครคิตมาจ่ายเป็นเงินเดือนครูและค่าใช้สอยทางการศึกษา  นายสอน  อาจทวีกุล เป็นครูใหญ่ รับเด็กตามเกณฑ์บังคับตาม พ.ร.บ. สหศึกษา ดำเนินการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                                  ในปี พ.ศ.  2521 ได้ขยายการเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2521 และปีการศึกษา 2523 ได้ต่อเติมอาคารเรียนด้านทิศตะวันตก 1 หลัง  และต่อเติมด้านล่าง แบบ ป1 ฉ รับมอบเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2524 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2524 ได้ตรวจรับการก่อสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 ขนาด ถ 4 X 6 X 3.5 เมตร งบประมาณ 10,000 บาท โดยมีนายสมพร      นามพรม ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานตรวจรับ               ผู้ก่อสร้างคือ นายสุรชัย สุขคำ

                                  ปี พ.ศ. 2536  โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนเข้าเรียน จำนวน 30 คน

                                  ปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการสร้างสนามบาสเกตบอล และได้รับงบประมาณซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน ป1ฉ เป็นเงิน 199,700  บาท

                                  ปี พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ งบปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  จำนวน  39,977  บาท  งบปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน   44,954  บาท  และได้รับงบปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการเปลี่ยนสังกะสีอาคาร ป1ฉ ใช้สังกะสี  จำนวน  72  แผ่น  ขนาด 1 ฟุต

                                  ปี พ.ศ. 2543  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 102/26 และถังเก็บน้ำฝน  ฝ. 30 (พิเศษ) เป็นเงิน  795,500  บาท

                                  ปี พ.ศ. 2544  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียนเป็นเงิน  1,600,000  บาท

               สีประจำโรงเรียน

                            เขียว  -  เหลือง

               คำขวัญโรงเรียน

                                  เรียนดี  กีฬา  พัฒนาวินัย  ใฝ่คุณธรรม

  ที่ตั้งโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ  ตั้งอยู่เลขที่  16  หมู่   8  บ้านสะแกซำ  ตำบลสะแกซำ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

                  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  ทิศเหนือ     มีอาณาเขตติดต่อกับ  หมู่ 3  บ้านสะแกซำ    ตำบลสะแกซำ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

  ทิศใต้         มีอาณาเขตติดต่อกับ   หมู่  8  บ้านสะแกซำ   ตำบลสะแกซำ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ  หมู่ 8 บ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

  ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับ  หมู่ 2  บ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

  พื้นที่โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

                                  มีพื้นที่ทั้งหมด   12  ไร่   2  งาน   2   ตารางวา

  ลักษณะภูมิประเทศ

                                  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  น้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก  โรงเรียนตั้งอยู่ถนน บุรีรัมย์  -  ประโคนชัย  กิโลเมตรที่  12.5  เชื่อมต่อถนน โคกตาล  หนองปรือ  จากสี่แยกบ้านเสม็ดโคกตาล ถึงโรงเรียนระยะทาง  4.5  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  17  กิโลเมตร

  ประชากร   ในเขตบริการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ  มี  5  หมู่ ดังนี้

  ที่

  หมู่ที่

  ชื่อบ้าน

  ครัวเรือน

  หมายเหตุ

  1.

  2

  บ้านสะแกซำ

  190

   

  2.

  3

  บ้านสะแกซำ

  215

   

  3.

  8

  บ้านสะแกซำ

  122

   

  4.

  16

  บ้านโดนเตี้ย

  49

   

  5.

  17

  บ้านสะแกซำ

  110

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางรำไพ อุสาหะ โทรศัพท์: 0856821238 อีเมล์: rumpai2508@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]