โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์  ( Vision )  สิ่งที่คาดหวัง

                      ปีการศึกษา 2552   โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

    ปรัชญา (Philosophy)

                      ปัญญาเป็นรัตนของนรชน (ปญญา  นรานํ รตนํ )


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางรำไพ อุสาหะ โทรศัพท์: 0856821238 อีเมล์: rumpai2508@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]