โรงเรียนบ้านโคกระกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายธุรกิจ  อุพลรัมย์                       ประธานกรรมการ

  2. พระประคอง  อินทวิโร                    ผู้แทนองค์กรศาสนา

  3. นางนงเยาว์  วิลัยริด                       ผู้แทนผู้ปกครอง

  4. นายสุทน  พยุกรัมย์                        ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  5. นายสาวถนอม   ปรินรัมย์                ผู้แทนองค์กรชุมชน

  6. นางอัจฉรา   สวัสดี                        ผู้แทนศิษย์เก่า

  7. นายประยุทธ  ปะทะรัมย์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

  8. นางณัฐฌา   อดุลย์สุข                   ผู้แทนครู

  9. นายชนาวุฒิ   ทรงรัมย์                   กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

  10. นายสมบัติ  ประโลมรัมย์              ที่ปรึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านโคกระกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongnong11@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ โทรศัพท์: 0621513845 อีเมล์: Kannikaops@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]