โรงเรียนบ้านโคกระกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. ด.ญ.นริศรา   ภู่โคกหวาย   ประธานนักเรียน

  2.  ด.ญ.วีรยาภรณ์   หาญยิ่ง   รองประธาน

  3.  ด.ญ.วีรดา   ดอกคำ    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  4. ด.ญ.เขมรินทร์   พิมพ์พระ   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  

  5. ด.ญ.ฤดีมาศ  รักษา   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  6. ด.ญ.กนกพร   พยุกรัมย์   หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านโคกระกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongnong11@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ โทรศัพท์: 0621513845 อีเมล์: Kannikaops@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]