โรงเรียนบ้านโคกระกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านโคกระกามุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข

  และมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้สู่ระดับสากลบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย 

  ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา

  ความก้าวหน้าของชีวิตคือการศึกษา  ลูกของท่านคือลูกหลานของเรา

   

  อัตลักษณ์

  สุขภาพดี  มีความซื่อสัตย์

   

  เอกลักษณ์

  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านโคกระกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongnong11@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ โทรศัพท์: 0621513845 อีเมล์: Kannikaops@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]