โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • 1.  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน                   

                               1.1  ประวัติโรงเรียนบ้านหนองตลุมปุ๊ก

          ที่ตั้ง     หมู่ที่ 1 บ้านหนองตลุมปุ๊ก ต. ลุมปุ๊ก อ. เมือง จ. บุรีรัมย์  เนื้อที่   8   ไร่     1   งาน   48    ตารางวา

          ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน   2484 เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านบัว 6  มีนายบุญถึง  ไชยโย เป็นครูใหญ่คนแรก อาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนชั้น ป.1 - ป.4  

           พ.ศ. 2518    เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย   ชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราว   นักเรียนเรียนกับพื้นดิน

   ไม่มีฝากั้น   มุงหลังคาสังกะสี   จำนวน 4 ห้องพ.ศ. 2519   ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ.จำนวน 5 ห้อง   และได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบเรื่อยมา

          พ.ศ. 2535   เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          พ.ศ.2546    เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ปัจจุบัน   โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก   เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา และเปิดสอน 3 ช่วงชั้นคือ  ป.1 – 3 ,ป.4 - 6  และ ม.1 - 3  มีข้าราชการครู  18  คน และพนักงานธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน   ครูพี่เลี้ยง 1 คนน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  1 คนนักเรียนทั้งสิ้น  313  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-28 21:38:18 น.

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0866482875 อีเมล์: nongtalumpook@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริกุล แสงจิรัมย์ โทรศัพท์: 0849609721 อีเมล์: mamuang.fany@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]