โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายอ้วน  วิเศษรัมย์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ          ประธานคณะกรรมการฯ         

  2.นางสนธยา  ไกรพันธ์                ผู้แทนผู้ปกครอง  

  3.นางสุธาสิณี  วิเศษสัตย์            ผู้แทนครู    

  4.นายจำเริญ  สำเร็จรัมย์             ผู้แทนองค์กรชุมชน 

  5.นายเดช  หาสุข                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  6.นายประจิตร  ประโลมรัมย์        ผู้แทนศิษย์เก่า    

  7.พระครูวินิจ  ปัญยาพิมล            ผู้แทนทางศาสนา       (มรณะภาพ) 

  8.พระนง    ภททโก                     ผู้แทนทางศาสนา    

  9.นายธวัชชัย  โอรสรัมย์             ผู้ทรงคุณวุฒิ   

  10.นายปริญญา  ปุลันรัมย์           ผู้ทรงคุณวุฒิ  

  11.นางสำเนียง  คนองดี              ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  12.นายชูชาติ  เอการัมย์             ผู้ทรงคุณวุฒิ   

  13.นายประยูร  สำเร็จรัมย์           ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  14.นายบุญเหลือ  พูนสวัสดิ์        ผู้ทรงคุณวุฒิ   

  15.นายสาคร  เปลี่ยนรัมย์   ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-16 13:52:09 น.

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0866482875 อีเมล์: nongtalumpook@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริกุล แสงจิรัมย์ โทรศัพท์: 0849609721 อีเมล์: mamuang.fany@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]