โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.ด.ญ.นันธิดา มงคลกุล รองประธาน

  2.ด.ช.นพพร ปะลุวันรัมย์ รองประธาน

  3.ด.ญ.วาสนา ลงลายชาติ เหรัญญิก

  4.ดญ.วินิดา ทัพเจริญ กรรมการ

  5.ด.ญ.กัญญารัตน์ คะรัมย์ กรรมการ

  6.ด.ญ.เสาวลักษณ์ ปะรัมย์ กรรมการ

  7.ด.ญ.ปานตะวัน พูนสวัสดิ์ กรรมการ

  8.ด.ญ.สาลินี เฟื่องฟู กรรมการ

  9.ด.ญ.สุทินา เพียขันทา กรรมการ

  10.ด.ญ.นิตยา เจียมรัมย์ กรรมการ

  11.ด.ช.จักรพล ละมุล กรรมการ

  12.ด.ช.พีรพัฒน์ ปะรุวรรณรัมย์ กรรมการ

  13.ด.ช.ธีร์ธวัช นะรีรัมย์ กรรมการ

  14.ด.ช.วศิน จุไธสง กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-28 21:38:18 น.

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0866482875 อีเมล์: nongtalumpook@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริกุล แสงจิรัมย์ โทรศัพท์: 0849609721 อีเมล์: mamuang.fany@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]