โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายพรมมา  วงเวียน                                                                                          ประธานคณะกรรมการ
  2. นายเหรียญ  วงเวียน           ผู้แทนผู้ปกครอง                                                  กรรมการ
  3. นายไพบูลย์  คงเสนา         ผู้แทนครู                                                               กรรมการ
  4. นายสอน  ปะนุรัมย์            ผู้แทนองค์กรชุมชน                                           กรรมการ
  5. นายบุญสงค์  วงเวียน         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  6. นายอภิวัฒน์  ทองแมน      ผู้แทนศิษย์เก่า                                                      กรรมการ
  7. นายทะนง  วงเวียน            ผู้แทนองค์กรศาสนา                                           กรรมการ
  8. นายชาญณรงค์  วงเวียน    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                         กรรมการ
  9. นายวิเชียร  นามพรหม      ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                    กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:25:44 น.

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-783490 อีเมล์: bannongtalok2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ อินสะคู โทรศัพท์: 0833711167 อีเมล์: orawa-n@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]