โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กหญิงสุมินตรา  วงเวียน                               ประธาน
  2. เด็กหญิงกานจนา  วงเวียน                                รองประธาน
  3. เด็กหญิงภัสตราภรณ์  ดาศรี                              กรรมการ
  4. เด็กหญิงจินดา  สุตาธรรม                                 กรรมการ
  5. เด็กหญิงรัตติกาล  วงเวียน                                กรรมการ
  6. เด็กหญิงสุวรรณา  วงเวียน                                กรรมการ
  7. เด็กหญิงสุวรรณี  ทวีศักดิ์                                  กรรมการ
  8. เด็็็็้็กหญิงสุพัตรา  วงเวียน                                  กรรมการ
  9. เด็กหญิงสุภาพร  สืบวงศ์                                  กรรมการ
  10. เด็กหญิงวนิดา  เจือจันทร์                                  กรรมการ
  11. เด็กหญิงวิชุพร  สืบรัมย์                                     กรรมการ
  12. เด็กชายอนุวรรตน์  วินดี                                    กรรมการ
  13. เด็กชายชัชวาล  เขียวเทศ                                   กรรมการ
  14. เด็กชายพงษ์วัตร  ลอยหา                                  กรรมการ
  15. เด็กหญิงกมลชนก  โกศลศุภลักษณ์                กรรมการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:25:44 น.

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-783490 อีเมล์: bannongtalok2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ อินสะคู โทรศัพท์: 0833711167 อีเมล์: orawa-n@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]