โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา                        :   ความรู้  คู่คุณธรรม

  สีประจำโรงเรียน         :     สีแดง- สีขาว

   

  วิสัยทัศน์

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความ

  ภูมิใจในความเป็นไทย  ก้าวไกลความเป็นสากล  ประสิทธิผลได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  โดยชุมชนมีส่วนร่วม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:25:44 น.

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-783490 อีเมล์: bannongtalok2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ อินสะคู โทรศัพท์: 0833711167 อีเมล์: orawa-n@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]