• คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนบ้านโนนแดง

   

  ด.ช.เกียรติศักดิ์  กรุณา                   ประธานนักเรียน

  ด.ญ.กัญญาณัฐ์  พรหมเทศน์          รองประธานนักเรียน

  ด.ญ.รัชดา  รัศมี                            กรรมการฝ่ายห้องสมุด

  ด.ช.ศรัณย์  ศาลาฤทธิ์                   กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  ด.ญ.ยุกานดา  ทองมาก                 กรรมการฝ่ายกิจกรรมสหกรณ์

  ด.ช.ดนุพร  กึ่งกลาง                      กรรมการฝ่ายโภชนาการ

  ด.ญ.พิยดา  รุ่งสว่าง                      กรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด

  ด.ญ.กนกวรรณ  ขอสุข                  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  ด.ช.สุรเชษฐ  เกรัมย์                     กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  ด.ช.ภัทรดนัย  คงทน                     กรรมการฝ่ายบริการ

  ด.ญ.ชลิตา  บรมรัมย์                     กรรมการฝ่ายบริการ

  ด.ญ.มีนา  บุญยงค์                         กรรมการฝ่ายพยาบาล

  ด.ช.ชญานนท์  ประเสริฐศรี             กรรมการนักเรียน

  ด.ช.ด.ช.วชิราวุธ  แผ้วสะอาด           กรรมการนักเรียน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 10:10:00 น.

โรงเรียนบ้านโนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044110773 อีเมล์: bannondang.sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภณ ชุมพลศักดิ์ โทรศัพท์: 0885819520 อีเมล์: soponchumponsak@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]