โรงเรียนบ้านโนนแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนบ้านโนนแดง

   

  ด.ช.คุณากร  หอมสมบัติ                ประธานนักเรียน

  ด.ญ.กัญญาณัฐ์  พรหมเทศน์          รองประธานนักเรียน

  ด.ญ.รัชดา  รัศมี                            กรรมการฝ่ายห้องสมุด

  ด.ช.ศรัณย์  ศาลาฤทธิ์                   กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  ด.ญ.ยุกานดา  ทองมาก                 กรรมการฝ่ายกิจกรรมสหกรณ์

  ด.ช.ดนุพร  กึ่งกลาง                      กรรมการฝ่ายโภชนาการ

  ด.ญ.พิยดา  รุ่งสว่าง                      กรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด

  ด.ญ.กนกวรรณ  ขอสุข                  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  ด.ช.เกียรติศักดิ์  กรุณา                  กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  ด.ช.ภัทรดนัย  คงทน                     กรรมการฝ่ายบริการ

  ด.ญ.มีนา  บุญยงค์                         กรรมการฝ่ายพยาบาล

  ด.ช.ชญานนท์  ประเสริฐศรี             กรรมการนักเรียน

  ด.ช.ศรันย์  ปะลุวันรัมย์                   กรรมการนักเรียน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านโนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044110773 อีเมล์: bannondang.sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภณ ชุมพลศักดิ์ โทรศัพท์: 0885819520 อีเมล์: soponmusu3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]