โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง

   

  ที่

  ชื่อ  -  สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  นายไพศาล  เอียมรัมย์

    ประธานกรรมการสถานศึกษา

   

  นายโชค  อะรัญ

    รองประธาน

   
  พระครูสุทธกิตติคุณ

   

   

  พระมหาเสกสรร  ธีรญาโน

   

   

  นายประกอบ  โรมรัมย์

   

   

  นายธานิน  แย้มปรระโคน

   

   

  นายเฉลียว  อะรัญ

   

   

  นายอำนวยสุข  วนมา

   

   

  นายบุญยืน  อะรัญ

   

   

  ๑๐

  นายเกร็ด  โรมรัมย์

   

   

  ๑๑

  ดาบตำรวจทวิช  สาระสิทธิ์

   

   

  ๑๒

  นายสุนทร  จองวัฒนศักดิ์

   

   

  ๑๓

  นายปัญญา  นาประโคน

   

   

  ๑๔

  นางขวัญเนตร  บัตรรัมย์

    ผู้แทนครู

   

  ๑๕

  นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร

    กรรมการ/เลขานุการ

  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-11 15:30:58 น.

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-782726 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุริยา สุขวิเศษ โทรศัพท์: 0817301870 อีเมล์: suriyasukwiset.2528@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]