โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ประธานนักเรียน

            เด็กชายอมรเทพ   เอียนรัมย์

  คณะทำงาน

            เด็กชายนัฐพร  แย้มประโคน         หัวหน้า

            เด็กชายวีรภัทร  ทับประโคน

            เด็กชายณัฐพงษ์  อิ่มรัมย์

            เด็กชายไชยภักดิ์  เทพแสง

            เด็กชายธีรพล  พรมประโคน

            เด็กชายเสกสรร  แก้วสวัสดิ์

            เด็กชายวีรชล  สวัสดีลาภา

            เด็กชายวุฒิชัย  ขำเขว้า

            เด็กชายกิตติพิชต์  ประสิทธินุวัฒน์

            เด็กชายจิรภัทร   แสงสีดา

          

          

         

          

       


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-11 15:30:58 น.

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-782726 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุริยา สุขวิเศษ โทรศัพท์: 0817301870 อีเมล์: suriyasukwiset.2528@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]