โรงเรียนบ้านสวายสอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติสถานศึกษาโดยย่อ (ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และระบุชื่อผู้บริหารทุกคน)

            โรงเรียนบ้านสวายสอ“ไกรปัญญานุเคราะห์”   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2497  โดยนายกังวาน  วิริยโกศล  ศึกษาธิการอำกระสัง  นายสุนทร  ภาษาสุข  เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการอำกระสัง  นายประสงค์  แก้วสุข  ครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านชุมแสงผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านสวายสอทุกคน  ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบศาลาวัดขึ้นมา  และมีบุคคลที่มีส่วนร่วมก่อตั้งโรงเรียนที่ควรกล่าวถึง  ดังนี้

  1.        พระอธิการอี  ธรรมปัญโญ  เจ้าอาวาสวัดบ้านชุมแสง  เป็นผู้นำสร้างอาคารเรียนจนสำเร็จ

  2.       นายไกร  ก่อแก้ว  เป็นผู้บริจาคที่ดินให่แก่โรงเรียน  เนื้อที่  13  ไร่  3  งาน 88  ตารางวา  และนายบัว  พ่อค้า  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นำชาวบ้านสร้างอาคารเรียน  ทางราชการได้

  แต่งตั้ง  นายสุด  ศิลากุล  ครูใหญ่วัดบ้านชุมแสงมาทำการสอน  โดยจัดการเรียนการสอน  โดยจัดการเรียนการสอนแบบชายหญิงเรียนรวมกัน  ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้

  3.       นายสุด  ศิลากุล  เป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านสวายสอ“ไกรปัญญานุเคราะห์”

  4.       นายพร  สำรวมจิต เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ“ไกรปัญญานุเคราะห์”  

  5.       นายวัชเรนทร์  สุตะนนท์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ“ไกรปัญญานุเคราะห์”       

  6.       นายณัฐนนท์  จะแรบรัมย์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ“ไกรปัญญานุเคราะห์”

                          ปัจจุบัน  นายเฉลิม  บุญโก่ง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ“ไกรปัญญานุเคราะห์”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:17:14 น.

โรงเรียนบ้านสวายสอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-4463-0115 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ โทรศัพท์: 0817906509 อีเมล์: poompooy.2528@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]