โรงเรียนบ้านสวายสอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  ว่าที่พันตรีพูนศักดิ์  โชติกำพลพงศ์          ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2.  นายสว่าง  ชูช่วย                                   ผู้แทนองค์กรชุมชน

  3.  นายเวช  พะนิรัมย์                                  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  4.  นางสาวชนาภัทร  แสนกล้า                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5.  นายปิด  ยืนยง                                      ผู้แทนผู้ปกครอง

  6.  นายเสงี่ยม  มีโชค                                ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  7.  นายบรรจงศักดิ์  พ่อค้า                         ผู้แทนศิษย์เก่า

  8.  นางพนิดา  เจริญรัมย์                           ผู้แทนครู

  9.  นายเฉลิม  บุญโก่ง                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:17:14 น.

โรงเรียนบ้านสวายสอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-4463-0115 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ โทรศัพท์: 0817906509 อีเมล์: poompooy.2528@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]