โรงเรียนบ้านสวายสอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงธมนวรรณ       นิรัมย์              ประธานสภานักเรียน

  เด็กหญิงสิริวิมล            พินประนี          รองประธานสภานักเรียน

  เด็กชายวิทยา               สำรวมจิต        กรรมการ

  เด็กชายธนายุ                พะนิรัมย์          กรรมการ

  เด็กหญิงจิดาภา             ยืนยง              กรรมการ

  เด็กหญิงผกาวรินทร์       นาเวทรัมย์      กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:17:14 น.

โรงเรียนบ้านสวายสอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-4463-0115 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ โทรศัพท์: 0817906509 อีเมล์: poompooy.2528@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]