โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายแพทย์สอาด  วีระเจริญ

  2.  นางจันทร์หอ  ประทุมสันต์

  3.  นายกิจจา เสาวโร

  4.  นายจำรัส  มือขุนทด

  5.  นายเชาร์  พัชนี

  6.  พระครูประสิทธ์ธรรมวัฒน์

  7.  พระครูกัลยาณ์สุตาคม

  8.  นางสาวสกาวเดือน  หญิงสำโรง

  9.  นายสุเทพ  ประสงค์

  10.  นางสาวสุภาภรณ์  การนอก

  11.  นายบุญยง  เริ่มปลูก

  12. นายสมพร  วิภาดา

  13.  นายพร้อมพงษ์  คงสอดทรัพย์

  14.  นางพุทธชาติ  ศรีสุริยันโยธิน

  15.  นายธีระ  คนชุม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:09:17 น.

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 044631075 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางรัชนีย์ สีหะวงษ์ โทรศัพท์: 0870798541 อีเมล์: ratchanee-seehavong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]