โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ  ปีการศึกษา 2556

   

  ที่ ชื่อ ตำแหน่ง
  1 ด.ญ.วรรณภา อุปดี ประธานนักเรียน
  2 ด.ญ.สุดารัตน์ ยินดีเหมาะ รองประธานนักเรียน
  3 ด.ญ.ณัชชา บุญจริง กรรมการนักเรียน
  4 ด.ญ.สุขุมาลรี อินทนิจ กรรมการนักเรียน
  5 ด.ญ.วิภาวี อังกูรโสภณ กรรมการนักเรียน
  6 ด.ญ.ลินลดา สมประโคน กรรมการนักเรียน
  7 ด.ญ.ปัญญาพร  พิลาวุฒิ กรรมการนักเรียน
  8 ด.ญ.ณัฐธิภา วาระสิทธิ์ กรรมการนักเรียน
  9 ด.ช.นิติภูมิ กัลยาโพธิ์ กรรมการนักเรียน
  10 ด.ช.ศิริศักดิ์ ตุลา กรรมการนักเรียน
  11 ด.ช.ปฐมพงษ์ ปะนาประโคน กรรมการนักเรียน
  12 ด.ช.บูรพา เหนือคูเมือง กรรมการนักเรียน
  13 ด.ช.สรายุทธ จีนเก่า กรรมการนักเรียน
  14 ด.ช.สุรศักดิ์ ดวงเดือน กรรมการนักเรียน
  15 ด.ญ.ชนาภา คำยอด กรรมการนักเรียนและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:17:14 น.

โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0895801575 อีเมล์: muangtam_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทองใบ ดวงเนตร โทรศัพท์: 0902411227 อีเมล์: tonthong211@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]