โรงเรียนวัดโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (VISSION)

                    โรงเรียนวัดโพธิ์  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    VISSION

             wadpho school , be learning organization in education type administration throughout and are of good quality beneath philosophy pillar of the sufficient economy ,


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:43:44 น.

โรงเรียนวัดโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044689632 อีเมล์: wadphobr4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กตัญญา โพธิขำ โทรศัพท์: 0955898788 อีเมล์: peachgirl2523@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]